Kia

J Fisktjärnlidens Rista - Kia

 

2005-06-14

S45953/2005

e: SE J(LÖ)CH SE UCH WW-08 Sörombäckens Abbo

u. SE JCH Klövbäckens Fröja

HD: B 2006-09-04

AD: UA 2009-09-09

Öga: UA 2009-09-09

Uppfödare: Krister Lindqvist Fisktjärnliden

 

Övrigt:

 

Utställningsmeriter:

 

 

STAMTAVLA

BILDER

KIA

 

_____________________________________________________________________________________________

Wallmarkens Kennel - Annelie Wallmark - annelie.wallmark@telia.com - 070-679 74 96